Vilkår og betingelser

Salgs- og leveringsvilkårene i dette dokumentet gjelder for kjøp av varer på www.heatxperts.com.

www.heatxperts.com eies av HeatXperts ApS, bus. reg. nr. DK37813834, adresse H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Danmark, og via e-post på [email protected]. Avtalene er på dansk, engelsk, svensk, polsk og tysk.

Angreretten gjelder kun for private forbrukere som kjøper gjennom www.heatxperts.com. Bedriftskjøp har ingen angrerett.

Betaling og levering

Vi aksepterer betalinger med Mastercard, VISA, American Express, Apple Pay og PayPal. Vi belaster ikke et betalingsgebyr. Beløpet belastes når varen sendes. Alternativt, når det gjelder et spesialprodusert produkt, foretas belastningen når produksjonen begynner. Hvis du har bestilt flere varer og et av produktene havner som restordre, belaster vi for denne varen når den sendes. Prisene er oppgitt i euro (€). Hvis den totale ordreverdien er over € 499, har vi vi gratis frakt til europeiske land. Du velger fraktmetoden mot slutten av bestillingsprosessen.

Vi sender varen 1-3 dager etter kjøpet hvis produktene du har bestilt er på lager.

Vi sender varene dine med internasjonale transportører, dvs. GLS, DHL og UPS.

Vi har gratis frakt til alle land innenfor Den europeiske unionen (EU) på bestillinger med en totalpris over € 499.

Kansellering

Du har rett til å kansellere en avtale uten begrunnelse innen 30 dager. Hvis du har kjøpt flere varer i en enkelt bestilling, kan du velge å kansellere kjøpet av noen eller alle varene. Du kan bekrefte refusjonen av leveringskostnader i tilfelle uttak som beskrevet nedenfor.

Kanselleringsperioden utløper 30 dager etter den datoen du, eller en annen person du har valgt, (men ikke fraktselskapet) fysisk mottar varene. Hvis du har bestilt flere varer i en enkelt bestilling, og vi ikke kan levere varene i en enkelt forsendelse, vil kanselleringsfristen som gjelder for deg, eller en annen person du har utpekt (unntatt fraktselskapet), være tidspunktet da den siste varen er i din fysiske besittelse.

Hvis fristen utløper på en helligdag, lørdag, 17. mai, julaften eller nyttårsaften, forlenges fristen til påfølgende dag.

Unntak fra angreretten

Du kan miste angreretten hvis du bryter forseglingen/emballasjen på produktet, eller hvis produktet degraderes og forringes på grunn av feil bruk og skade.

Hvordan benytter du deg av angreretten

Du kan benytte deg av angreretten ved å kontakte oss direkte. Du kan for eksempel sende et brev eller en e-post, som informerer oss om at du ønsker å benytte deg av angreretten: HeatXperts ApS, Bus. Reg. no. DK37813834, H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Danmark

Du kan bruke det standardiserte, offentlige angrerettskjemaet. Hvis du velger å benytte deg av angreretten, sender vi deg en bekreftelse så snart som mulig via post/e-post, og varsler om at vi har mottatt forespørselen. Angrerettsfristen anses oppfylt, hvis du sender angrerettskjemaet for det respektive kjøpet før angrefristen utløper.

Retur av varen og returkostnader

Hvis du har trukket deg fra et varekjøp, kan du sende eller fysisk returnere varen til oss eller til:

HeatXperts ApS
H.J. Poulsens Allé 1
DK-5250 Odense SV, Danmark

Varen må sendes uten ugrunnet opphold, innen 30 dager etter varsel om at du ønsker å heve kjøpet. Fristen anses oppfylt hvis du returnerer varene før angrerettsfristen på 30-dager.

Varer kan ikke sendes som postoppkrav eller uten standard distribusjon. Du er ansvarlig for returkostnader.

Refusjon ved retur

Når du benytter deg av angreretten, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg, inkludert eventuelle fraktkostnader. Vi refunderer beløpet uten ugrunnet opphold, innen 30 dager fra datoen vi mottar varsel om at du vil returnere varer. Vi kan imidlertid holde tilbake refusjonen til vi har mottatt de returnerte varene, eller til du har sendt inn bevis på at varene er returnert. Vi vil utstede refusjonen ved hjelp av samme betalingsmåte som du valgte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har angitt noe annet. Du vil uansett ikke pådra deg noen gebyrer knyttet til refusjonsprosessen.

Testing av varer og emballasje

Du er bare ansvarlig for ett nivå av forringelse for verdien av produktet på grunn av håndtering av varer utover det som er nødvendig for å bestemme tilstanden, egenskapene og funksjonaliteten til varene.

Vanligvis bør du inspisere varen på samme måte som i butikken, og en vare må være i sin opprinnelige stand hvis den skal returneres. Hvis du har brukt produktet på en slik måte at tilsvarende ikke er tillatt i en vanlig butikk, og vi ikke kan videreselge produktet til full verdi, bør du forvente at vi trekker fra verdiforringelsen før beløpet refunderes. Hvis varen ikke lenger har noen kommersiell verdi, refunderes ikke kjøpsbeløpet.

Du må returnere varen i originalemballasjen.

Du bør også sørge for at varen er riktig pakket ved retur. Du er ansvarlig for skader forårsaket av feil emballasje frem til tidspunktet vi mottar produktet. Ta derfor godt vare på postkvitteringen og eventuelle sporingsnumre.

Ansvarsbegrensning

HeatXperts er ansvarlig i henhold til de generelle reglene i norsk lov. HeatXperts, kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for kjøperens indirekte tap, inkludert – men ikke begrenset til – tap av virksomhet, tap av fortjeneste, tap av goodwill eller andre tilfeldige tap.

Ansvaret til HeatXperts er under alle omstendigheter bare begrenset til verdien av varene som leveres.

Force majeure

HeatXperts, kan ikke holdes ansvarlig hvis manglende oppfyllelse av egne forpliktelser er forårsaket av forhold som ligger utenfor kontrollen til HeatXperts, for eksempel streik, lockout, eksport- eller importforbud, embargoer, forsinket eller utilstrekkelig levering av materialer fra underleverandører, uventet produksjonsstopp, mangel på energiressurser eller transport, hackerangrep, uforutsett nedetid på systemer, beslag og andre lignende omstendigheter.

Ved force majeure, har HeatXperts rett til å forlenge leveringstiden tilsvarende eller kansellere avtalen. Akkurat som om avtalen er kansellert, er partene forpliktet til å oppfylle avtalen når force majeure-situasjonen opphører. Begge parter har rett til å heve avtalen dersom force majeure inntreffer i mer enn 3 måneder.

Produktansvar

Med forbehold for restriksjonene pålagt av ufravikelig lov, er HeatXperts bare ansvarlig for skade forårsaket av produkter til personer eller eiendom, hvis det er bevist at skaden skyldes feil eller uaktsomhet på et produkt levert av HeatXperts og det er bevist at 1) produktet er defekt, 2) skaden skyldes mangelen, og 3) det er årsakssammenheng mellom mangelen og skaden.

Videre er HeatXperts ikke ansvarlig for skade på fast eiendom og skade på løsøre som oppstår mens produktet er i kjøperens besittelse. HeatXperts, er heller ikke ansvarlig for skader på produkter som er produsert av kjøperen og der produktet levert av HeatXperts er inkludert. Kjøperen er forpliktet til å skadesløsholde HeatXperts, hvis HeatXperts holdes ansvarlig og forpliktelsen er utover forpliktelsen beskrevet ovenfor. Kjøperen er forpliktet til å ha en produktansvarsforsikring som dekker ethvert produktansvar som kan kreves av kjøperen uten regress mot HeatXperts.

Kjøperen er forpliktet til å akseptere et søksmål mot kjøperen ved samme domstol eller voldgiftsdomstol som behandler et søksmål mot HeatXperts angående produktansvar.

Reklamasjon - Hvis det er en feil på varen

Hvis du kjøper et produkt og oppdager at det er en feil, for eksempel en material- eller produksjonsfeil, vil vilkårene i kjøpsloven gjelde. Du kan rapportere om produktfeil innen 12 måneder fra leveringsdatoen ved å kontakte oss på [email protected]. Vi ber om at du gir en så detaljert beskrivelse av produktfeilen som mulig.

Hvis klagen anses som berettiget og mangelen ikke kan utbedres uten å returnere varen, refunderer vi et beløp som anses rimelig for å dekke fraktkostnader. Husk at varen alltid må sendes i riktig emballasje, og du må ta vare på fraktkvitteringen. Ta vare på portokvitteringen, inkludert informasjon om fraktkostnader, og, hvis aktuelt, eventuelle sporingsnumre.

Informasjon om reklamasjonsbehandling

En reklamasjon på produkt eller tjeneste, for eventuelle varer kjøpt fra oss, kan sendes til Senter for klagebehandling, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg Danmark. Du kan også registrere en reklamasjon hos Senter for klagebehandling via www.forbrug.dk.

Europakommisjonens nettportal for reklamasjonsbehandling, kan også brukes til å sende inn en reklamasjon. Dette er spesielt relevant for forbrukere bosatt i et annet EU-land. Reklamasjoner kan sendes inn her: https://ec.europa.eu/odr. Oppgi vår e-postadresse når du sender inn en reklamasjon: [email protected].