Voorwaarden & bepalingen

De verkoop- en leveringsvoorwaarden in dit document zijn van toepassing op de aankoop van goederen op www.heatxperts.com.

www.heatxperts.com is eigendom van HeatXperts ApS, bus. reg. no. DK37813834, adres H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Denemarken, en per e-mail op [email protected]. De overeenkomsten zijn in het Deens, Engels, Zweeds, Pools en Duits.

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing op particuliere consumenten die winkelen op www.heatxperts.com. Ondernemers hebben geen herroepingsrecht.

Betaling en levering

We accepteren betalingen via Mastercard, VISA, American Express, Apple Pay en PayPal. Voor de betaling brengen wij geen kosten in rekening. Het bedrag wordt alleen in mindering gebracht wanneer het item wordt verzonden. Of, in het geval van een speciaal vervaardigd product, zullen we de betaling in mindering brengen wanneer de productie begint. Als u meerdere artikelen heeft besteld en één van de producten is nabesteld, zullen we de betaling voor dit artikel in mindering brengen wanneer het wordt verzonden. De prijzen zijn vermeld in euro (€). Als uw totale orderwaarde hoger is dan € 499, bieden wij gratis verzending naar een Europees land. Aan het einde van het bestelproces selecteert u de verzendmethode van uw keuze.

We zullen het item 1-3 dagen na uw aankoop verzenden als de door u bestelde producten op voorraad zijn.

Wij verzenden uw artikelen via internationale vervoerders, zoals GLS, DHL en UPS.

Wij bieden gratis verzending naar alle landen in Europese Unie (EU) bij bestellingen met een totale prijs boven € 499.

Annulering

U heeft het recht om een ​​overeenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 30 dagen te annuleren. Als u meerdere artikelen in één bestelling heeft gekocht, kunt u ervoor kiezen om de aankoop van sommige of alle artikelen te annuleren. U kunt de terugbetaling van bezorgkosten verifiëren in geval van herroeping zoals hieronder beschreven.

De opzegtermijn verstrijkt 30 dagen na de datum waarop u of een andere door u gekozen persoon (maar niet de vervoerder) de goederen fysiek ontvangt. Als u meerdere artikelen in één bestelling hebt besteld en we uw artikelen niet in één zending kunnen afleveren, is de annuleringsdeadline die van toepassing is op u of een andere door u aangewezen persoon (exclusief de vervoerder) het moment dat het laatste artikel in uw fysieke bezit is.

Als de deadline verstrijkt op een feestdag, Zaterdag, de Dag van de Grondwet van Denemarken, Kerstavond of Oudejaarsavond, wordt de deadline verlengd tot de volgende dag.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

U kunt uw herroepingsrecht verliezen als u de verzegeling / verpakking op het product verbreekt, of als het product wordt aangetast en beschadigd door onjuist gebruik en schade.

Hoe het herroepingsrecht uit te oefenen

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door rechtstreeks contact met ons op te nemen. U kunt ons bijvoorbeeld een brief of een e-mail sturen met uw wens om te annuleren naar: HeatXperts ApS, Bus. Reg. no. DK37813834, H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Denemarken

U kunt het standaardformulier voor herroeping van de wet gebruiken. Als u ervoor kiest om te annuleren, sturen wij u zo snel mogelijk een bevestiging per post / e-mail om u te laten weten dat wij uw verzoek hebben ontvangen. De annuleringsdeadline wordt als nageleefd beschouwd als u uw herroepingsformulier voor de betreffende aankoop verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourneren van het artikel en retourkosten

Als u de aankoop van een artikel heeft geannuleerd, stuur of retourneer het artikel dan fysiek naar ons of naar:

HeatXperts ApS
H.J. Poulsens Allé 1
DK-5250 Odense SV, Denemarken

Het artikel moet zonder onnodige vertraging worden verzonden, binnen 30 dagen na kennisgeving dat u uw aankoop wilt annuleren. De deadline wordt als nageleefd beschouwd als u uw artikelen retourneert vóór de vervaldatum van 30 dagen.

Artikelen kunnen niet verzonden worden als te betalen bij ontvangst of zonder standaard distributie. U bent verantwoordelijk voor retourkosten.

Terugbetaling bij annulering

Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief eventuele bezorgkosten, terugbetalen. We zullen het bedrag zonder onnodige vertraging terugbetalen, binnen 30 dagen na de datum waarop we uw herroepingsbericht hebben ontvangen. We kunnen de terugbetaling echter inhouden totdat we de geretourneerde artikelen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft ingediend dat de artikelen zijn geretourneerd. We zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingsmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft geselecteerd, tenzij u anders hebt aangegeven. In ieder geval zijn er geen kosten verbonden aan het terugbetalingsproces.

Testen van artikelen en verpakkingen

U bent slechts aansprakelijk voor één niveau van vermindering van de waarde van het product als gevolg van de behandeling van artikelen die verder gaan dan nodig is om de aard, kenmerken en functionaliteit van de artikelen te bepalen.

Normaal gesproken moet u het artikel op dezelfde manier inspecteren als in de winkel, en een artikel moet in de originele staat zijn als het moet worden geretourneerd. Als u het product op een manier hebt gebruikt die niet is toegestaan ​​in een winkel en we het product niet volledig kunnen doorverkopen, mag u verwachten dat we de waardevermindering zullen aftrekken wanneer u uw terugbetaling aanvraagt. Als het artikel geen commerciële waarde meer heeft, betalen we het aankoopbedrag niet terug.

U moet het artikel in de originele verpakking retourneren.

U moet er ook voor zorgen dat het item goed verpakt is wanneer u het retourneert. U bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste verpakking tot het moment dat we het product ontvangen. Bewaar daarom het postbewijs en eventuele track- en tracenummers.

Beperking van de aansprakelijkheid

HeatXperts is aansprakelijk volgens de algemene regels van de Deense wet. HeatXperts kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte verliezen van de koper, waaronder - maar niet beperkt tot - bedrijfsschade, winstderving, verlies van goodwill of enig ander incidenteel verlies.

De aansprakelijkheid van HeatXperts is in elk geval beperkt tot de waarde van de geleverde goederen.

Overmacht

HeatXperts kan niet aansprakelijk worden gesteld als het niet nakomen van zijn verplichtingen het gevolg is van een reden buiten de macht van HeatXperts, zoals stakingen, uitsluitingen, export- of importverboden, embargo's, vertraagde of ontoereikende levering van materialen van onderaannemers, onverwachte stopzetting van de productie, gebrek aan energiebronnen of transport, aanvallen van hackers, onvoorziene downtime op systemen, inbeslagnames en andere soortgelijke omstandigheden.

In geval van overmacht is HeatXperts gerechtigd de levertijd dienovereenkomstig te verlengen of de overeenkomst te ontbinden. Mits de overeenkomst wordt ontbonden, zijn partijen verplicht de overeenkomst na beëindiging van de overmacht na te komen. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te annuleren indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt.

Productaansprakelijkheid

Onderhevig aan de beperkingen opgelegd door dwingend recht, is HeatXperts enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt door producten aan personen of eigendommen als bewezen is dat de schade te wijten is aan gebreken of nalatigheid aan een door HeatXperts geleverd product en is bewezen dat 1) het product defect is, 2) de schade is te wijten aan het defect, en 3) er is een oorzakelijk verband tussen het defect en de schade.

Verder is HeatXperts niet aansprakelijk voor schade aan onroerend goed en schade aan panden die ontstaat terwijl het product in het bezit is van de koper. HeatXperts is evenmin aansprakelijk voor schade aan producten die door de koper zijn vervaardigd en waar het door HeatXperts geleverde product bij is inbegrepen. De koper is verplicht HeatXperts te vrijwaren indien HeatXperts aansprakelijk wordt gehouden en de aansprakelijkheid buiten de hierboven beschreven aansprakelijkheid valt. De koper is verplicht een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die elke productaansprakelijkheid dekt die tegen de koper kan worden opgeëist zonder verhaal te doen op HeatXperts.

De koper is verplicht om een ​​juridische actie tegen de koper te accepteren bij dezelfde rechtbank of arbitragecommissie die een actie tegen HeatXperts aan het verwerken is met betrekking tot productaansprakelijkheid.

Klacht - Als er een defect is in het artikel

Als u een product koopt en ontdekt dat er een defect is, zoals een materiaal- of fabricagefout, zijn de voorwaarden van de koopwet van toepassing. U kunt defecten in het product binnen 12 maanden na de leverdatum melden door contact met ons op te nemen via [email protected]. We zullen u vragen om een ​​zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de aard van het productdefect.

Als de klacht gegrond wordt geacht en het defect niet kan worden verholpen zonder het item terug te sturen, zullen we u een redelijk geacht bedrag terugbetalen om de verzendkosten te dekken. Houd er rekening mee dat het artikel altijd in de juiste verpakking moet worden verzonden en dat u uw verzendbewijs moet bewaren. Bewaar uw verzendbewijs inclusief informatie over verzendkosten en, indien van toepassing, track- en tracenummers.

Informatie over het oplossen van klachten

Een product- of serviceklacht voor items die bij ons zijn gekocht, kan worden ingediend bij het Centrum voor Klachtenoplossing, de Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg Denemarken. U kunt ook een klacht indienen bij het Centrum voor Klachtenregeling via www.forbrug.dk.

Het online klachtenbehandelingsportaal van de Europese Commissie kan ook worden gebruikt om een ​​klacht in te dienen. Dit is met name relevant voor consumenten die in een ander EU-land wonen. Klachten kunnen hier worden ingediend: https://ec.europa.eu/odr. Geef ons e-mailadres op bij het indienen van een klacht: [email protected].