Fat- og containerpumper

Fat- og containerpumper er uunnværlige for bransjer som krever væskehåndtering, og brukes til å pumpe, tømme, blande, rense og dosere væsker fra en beholder til en annen. De er egnet til bruk med alle flytende medier og pastaer, uavhengig av viskositet og konsentrasjon.

Stoffene som skal pumpes inkluderer blant annet vann, oljer, syrer, alkalier, flytende mat og gjødsel. Fat- og containerpumper er slitesterke, portable, brukervennlige og gir raske overføringer med ubetydelig søl. De er også godt tilpasset håndtering av etsende og potensielt brannfarlige stoffer.