Personvern

Vi tar personvernet på alvor

Vi behandler personopplysninger og har vedtatt disse personvernreglene for å forklare hvordan disse opplysningene behandles.

Kontaktinformasjon

HeatXperts anses som en behandlingsansvarlig, og vi sørger for at personopplysningene behandles i samsvar med alle gjeldende lover.
Kontaktinformasjon:
Kontaktnavn: Jens Madsen
Adresse: H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Danmark
Bus. reg.nr.: 37813834
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.heatxperts.com

Vi sikrer rettferdig og transparent databehandling

Når vi ber personopplysninger, informeres du om personopplysningene vi behandler og det tiltenkte formålet. Du mottar informasjon om dette når innhenter personopplysningene.

Behandling av personopplysninger

Typen personopplysninger vi bruker

Vi bruker personopplysningene til å forbedre våre egne tjenester og sikre kvaliteten på produktene og tjenestene våre, samt til å tilrettelegge kommunikasjon med deg som kunde. 

Dataene vi bruker inkluderer: generelle personopplysninger

Vi innsamler og lagrer personopplysninger til spesifikke formål

Vi innsamler og lagrer personopplysninger for spesifikke formål eller andre legitime formål til forretningsdriften. Innhenting av personopplysninger skjer når vi trenger å: behandle kjøp og levere våre tjenester.

Vi behandler bare relevante personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger som er relevante og tilstrekkelige i forhold til formålene definert ovenfor. Hensikten er avgjørende for å avgjøre hvilken type personopplysninger som er relevante for oss. Det samme gjelder mengden personopplysninger vi bruker. Vi bruker for eksempel ikke flere opplysninger enn vi trenger til det angitte formålet.

Vi behandler bare relevante personopplysninger

Vi innhenter, behandler og lagrer bare de personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle vårt tiltenkte formål. I tillegg kan loven bestemme hvilke opplysninger vi innhenter og lagrer til forretningsvirksomheten. Typen og omfanget av personopplysningene vi behandler, kan også være nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller andre juridiske forpliktelser. 

Vi verifiserer og oppdaterer personopplysningene

Vi forsikrer deg om at personopplysningene vi behandler ikke er uriktige eller villedende. Vi sørger også for å oppdatere personopplysningene dine kontinuerlig. Siden tjenesten vår er avhengig av at opplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte, må du informere oss om eventuelle relevante endringer i personopplysningene. Du kan bruke kontaktopplysningene ovenfor, til å varsle oss om eventuelle endringer.

Vi sletter alle personopplysninger når opplysningene ikke lenger er nødvendige

Vi sletter personopplysningene når det ikke lenger er nødvendig for det tiltenkte formålet med innhenting, behandling og lagring.

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler eventuelle personopplysninger

Vi innhenter ditt samtykke før vi behandler personopplysningene til de formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre vi har juridisk grunnlag for å innhente disse opplysningene. Vi informerer deg om slike juridiske grunner og vår legitime interesse i å behandle personopplysningene dine. Samtykke fra deg er frivillig, og du kan trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss direkte. Bruk kontaktinformasjonen ovenfor for mer informasjon.

Vi utleverer ikke personopplysninger uten ditt samtykke

Hvis vi deler personopplysningene dine med partnere og andre aktører, for eksempel til markedsføringsformål, vil vi innhente ditt samtykke og informere deg om hvordan opplysningene kan brukes. Du kan når som helst motsette deg denne formen for publisering, og du kan også reservere deg mot bruk av opplysningene til markedsføringsformål i CPR-registeret (Det danske foretaksregisteret). Vi vil ikke be om samtykke hvis vi er lovpålagt å utlevere personopplysninger, for eksempel når det kreves for å rapportere opplysninger til en myndighet.

Sikkerhet

Vi beskytter personopplysningene dine og har interne retningslinjer om datasikkerhet

Vi har vedtatt interne retningslinjer for datasikkerhet som inneholder instruksjoner og handlinger som beskytter personopplysningene dine mot å bli ødelagt, mistet eller endret, underlagt uautorisert utlevering, samt mot uautorisert tilgang eller innsyn.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler, formål og relevans

Hvis vi bruker informasjonskapsler, blir du informert om bruken og formålet med å samle inn data via informasjonskapsler.

Vi innhenter samtykke

Vi ber om samtykke før vi plasserer informasjonskapsler på enhetene dine. Informasjonskapsler som er nødvendige for å sikre funksjonalitet og innstillinger, kan imidlertid brukes uten ditt samtykke. Du kan lære mer om bruken av informasjonskapsler og hvordan du sletter eller avviser disse, under våre retningslinjer for informasjonskapsler. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du se instruksjonene under retningslinjer for informasjonskapsler.

Dine rettigheter

Du har rett til å få unøyaktige personopplysninger rettet eller slettet.

Hvis du mener at personopplysningene vi behandler er unøyaktige, har du rett til å korrigere disse opplysningene. Du må kontakte oss direkte og beskrive unøyaktighetene og hvordan de bør korrigeres.  I noen tilfeller er vi forpliktet til å slette personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket. Hvis du mener at opplysningene dine ikke lenger er nødvendige til formålet de ble innhentet, kan du velge å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at personopplysningene behandles i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser. Når du ber om å få korrigert eller slettet personopplysningene, vil vi undersøke om vilkårene er oppfylt og i så fall gjøre endringene eller slettingene så snart som mulig.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også motsette deg at vi offentliggjør opplysningene dine til markedsføringsformål. Du kan bruke kontaktinformasjonen på vår kontaktside til å sende en protest. Hvis protesten er berettiget, vil vi avslutte behandlingen av personopplysningene dine.