Kjemisk industri

Kjemiske pumper, fatvarmere og containervarmere

Enten det er syrer, baser, eksplosive eller etsende løsemidler, har kjemikalier spesielle sikkerhetsstandarder som må følges ved overføring og lagring. Våre elektriske kjemiske pumper og fatvarmere garanterer sikker, presis og profesjonell oppvarming, overføring, mating, måling og dekantering av et bredt spekter av industrikjemikalier - inkludert syrer og alkalier, lim, desinfeksjonsmidler, emulgatorer og mye annet.

Som en drivkraft for innovasjon, håndterer kjemikalieindustrien et omfattende utvalg av kjemikalier med forskjellige egenskaper og sikkerhetshensyn for alle kjemikaliene. Vi hos HeatXperts holder et kompetent og flittig øye med de nyeste materialene og de spesielle sikkerhetsstandardene, og gir spesiallagde løsninger for selv de mest sensitive væskene.

Ved å bruke våre fat- og containervarmere sammen med de elektriske pumpene, blir pumpeprosessen friksjonsfri og problemfri.

Noen av oppvarmings- og pumpeapplikasjonene i kjemisk industri

 • Syrer og baser
 • Lim
 • Ammoniakk
 • Azide-kjemi
 • Bremsevæsker
 • Kaustisk
 • Rengjøringsmidler
 • Demineralisert vann
 • Desinfeksjonsmiddel
 • Dispersjoner
 • Emulgator
 • Slukkeskum
 • Maursyre
 • Smørefett
 • Salpetersyre
 • Oljeholdige løsninger
 • Perkloretylen
 • Fotokjemikalier
 • Plastskum
 • Silikonpasta
 • Natriumkloridløsninger
 • Løsemidler
 • Svovelsyre