Industriell vannbehandling

Pumper og oppvarming til industriell vannbehandling

Pumper og varmeapparater er kritiske komponenter i vannbehandlingsanlegg. Pumper flytter vann fra ett sted til et annet og gir det ekstra trykket som noen ganger trengs for å utføre visse behandlingsprosesser. De injiserer også vannbehandlingskjemikalier, tilfører trykkluft og flytter behandlet vann til bruksstedet. 

Varmeovner brukes i vann/avløpsanlegg der riktig og økonomisk oppvarming er et viktig trinn i vannbehandlingen. Enten det er kloakk, oljer og polymerer, syrer, alkalier eller konsentrater du trenger å pumpe, lagre, varme eller overføre, har HeatXperts den riktige løsningen til dine behov. 

Se igjennom utvalget av vannbehandlingspumper og varmeovner, inkludert dynamiske forseglingspumper, momentstrømningspumper, blandingspumper, flertrinnspumper, fatvarmere, containervarmere og mye mer. Våre produkter hjelper deg med å sikre samsvar med helse- og miljøstandardene og leverer kompromissløs vannkvalitet.

Ved å bruke våre fatvarmere og containervarmere sammen med FLUX-pumper, bidrar du til at pumpeprosessen innen industriell vannbehandling blir tryggere, enklere og mer fleksibel.

Noen av oppvarmings- og pumpeapplikasjonene innen industriell vannbehandling

 • Surt avløpsvann
 • Kaustisk vann
 • Sitronsyrer
 • Konsentrater
 • Kondensatvann
 • Forskjellige syrer
 • Avløpsvann
 • Jernklorid
 • Flokkuleringsmidler
 • Hydraulikkolje
 • Polymer
 • Kloakk
 • Avløpsvann
 • Vann