Villkor

Försäljnings- och leveransvillkoren i detta dokument gäller för köp av varor på www.heatxperts.com.

www.heatxperts.com ägs av HeatXperts ApS, bus. reg. no. DK37813834, adress H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Danmark, mejl: [email protected]. Avtalen finns på danska, engelska, svenska, polska och tyska.

Ångerrätten gäller endast för privata konsumenter som handlar viawww.heatxperts.com. Företagare har ingen ångerrätt.

Betalning och leverans

Vi accepterar betalning via Mastercard, VISA, American Express, Apple Pay och PayPal. Vi tar inte ut några avgifter för betalning. Beloppet debiteras först när varan skickas. Om det rör sig om en specialtillverkad produkt så debiteras betalningen när tillverkningen påbörjas. Om du har beställt flera artiklar och en av produkterna är på restorder så debiterar vi betalningen för denna artikel när den skickas. Priserna anges i euro (€). Om ditt totala ordervärde överstiger 499 euro så erbjuder vi gratis frakt till ett europeiskt land. Du väljer önskad fraktmetod i slutet av beställningsprocessen.

Vi skickar varan 1–3 dagar efter ditt köp om den beställda produkten finns i lager.

Vi skickar dina varor via internationella transportföretag, t.ex. GLS, DHL och UPS.

Vi erbjuder gratis frakt till alla länder i Europeiska unionen (EU) på beställningar över 499 euro.

Att häva ett köp

Du har rätt att häva avtalet utan motivering inom 30 dagar. Om du har köpt flera artiklar i en beställning så kan du välja att häva köpet av vissa eller alla artiklar. Du kan verifiera återbetalning av leveranskostnader vid upphävt köp enligt beskrivningen nedan.

Ångerrätten löper ut 30 dagar efter det datum då du eller någon annan person som du har valt (men inte leverantören) fysiskt tar emot varorna. Om du har beställt flera varor i samma beställning och vi inte kan leverera dina varor i endast en försändelse så kommer ångerrätten gälla från den tidpunkt då den sista varan är i din fysiska besittning.

Om ångerrätten löper ut på en helgdag, lördag, Danmarks grundlagsdag, julafton eller nyårsafton så förlängs perioden till nästföljande dag.

Undantag från ångerrätten

Du kan förlora din ångerrätt om du bryter produktens försegling/förpackning eller om produkten har försämrats genom felaktig användning och skada.

Hur du utövar din ångerrätt

Du kan utöva din ångerrätt genom att kontakta oss direkt. Du kan till exempel skicka ett brev eller ett e-postmeddelande med information om din önskan att häva ditt köp till följande adress: HeatXperts ApS, Bus. Reg. no. DK37813834, H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Danmark

Du kan använda lagens standardformulär för ångerrätt. Om du väljer att häva ditt köp så kommer vi skicka en bekräftelse så snart som möjligt via post/e-post för att meddela dig att vi har mottagit din begäran. Ångerrätten skall gälla om du skickar in din blankett för respektive köp innan tidsperioden löper ut.

Retur av varan och returkostnader

Om du har hävt köpet av en vara så ska du skicka eller fysiskt returnera varan till oss eller till:

HeatXperts ApS
H.J. Poulsens Allé 1
DK-5250 Odense SV, Danmark

Varan måste skickas utan onödigt dröjsmål, inom 30 dagar efter att du meddelat att du vill häva köpet. Returen anses vara godkänd om du returnerar dina varor inom 30 dagar.

Varor kan inte skickas med postförskott eller utan standarddistribution. Du ansvarar själv för returkostnaderna.

Återbetalning vid hävt köp

När du utövar din ångerrätt så återbetalar vi alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive eventuella leveranskostnader. Vi kommer återbetala beloppet utan onödigt dröjsmål, inom 30 dagar från det datum då vi mottar din ansökan om att häva köpet. Vi kan dock hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har lämnat in bevis på att varorna har returnerats. Vi utfärdar återbetalningen med samma betalningsmetod som du valde för den ursprungliga transaktionen om du inte har angett något annat. I vilket fall som helst så kommer du inte att ådra dig några avgifter i samband med återbetalningsprocessen.

Testning av artiklar och förpackning

Du är endast ansvarig för en minskning av produktens värde om du hanterar föremålen utöver vad som är nödvändigt för att fastställa föremålens art, egenskaper och funktionalitet.

Överlag så bör du inspektera varan på samma sätt som du hade gjort i butik och en vara måste befinna sig i originalskick om den ska returneras. Om du har använt produkten på ett sådant sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik och vi inte kan sälja vidare produkten för dess fulla värde så ska du räkna med att vi drar av värdeminskningen när vi tillämpar din återbetalning. Om varan inte längre har något kommersiellt värde så kommer vi inte återbetala köpesumman.

Du måste returnera varan i originalförpackning.

Du bör också se till att varan är ordentligt förpackad när du returnerar den. Du ansvarar för skador som orsakats av felaktig förpackning fram till dess att vi tar emot varan. Spara därför inlämningskvittot och eventuella spårningsnummer.

Ansvarsbegränsning

HeatXperts är ansvarigt enligt allmän dansk lag och reglering. HeatXperts kan dock inte hållas ansvarigt för köparens indirekta förluster, inklusive – men inte begränsat till – förlust av affärsverksamhet, förlust av vinst, förlust av goodwill eller andra tillfälliga förluster.

HeatXperts ansvar är under alla omständigheter begränsat till värdet av de levererade varorna.

Force majeure

HeatXperts kan inte hållas ansvarigt om underlåtenheten att fullfölja sina skyldigheter beror på en orsak som ligger utanför HeatXperts kontroll, t.ex. strejker, lockouter, export- eller importförbud, embargon, försenade eller otillräckliga leveranser av material från underleverantörer, oväntat produktionsstopp, brist på energiresurser eller transporter, hackerattacker, oförutsedda driftstopp i system, beslag och andra liknande omständigheter.

I händelse av force majeure så har HeatXperts i enlighet med detta rätt att förlänga leveranstiden eller häva avtalet. Om avtalet inte upphävs så är parterna skyldiga att fullgöra avtalet när force majeure-händelsen upphör. Båda parter har rätt att säga upp avtalet om force majeure-händelsen pågår i mer än tre månader.

Produktansvar

Med förbehåll för de begränsningar som följer av tvingande lagstiftning är HeatXperts endast ansvarigt för skador som orsakats av produkter på personer eller egendom om det bevisas att skadan beror på fel eller försummelse på en produkt som levererats av HeatXperts och det bevisas att 1) produkten är defekt, 2) skadan beror på felet och 3) det finns ett orsakssamband mellan felet och skadan.

Hetoxperts är inte heller ansvarigt för skador på fast eller lös egendom som uppstår medan produkten är i köparens ägo. HeatXperts ansvarar inte heller för skador på produkter som tillverkas av köparen och där den produkt som levererats av HeatXperts ingår. Köparen är skyldig att ersätta HeatXperts om HeatXperts hålls ansvarigt och ansvaret går utöver det ansvar som beskrivs ovan. Köparen är skyldig att ha en produktansvarsförsäkring som täcker allt produktansvar, utan regressrätt mot HeatXperts.

Köparen är skyldig att acceptera att rättsliga åtgärder kan väckas mot köparen vid samma domstol eller skiljedomstol som handlägger rättsliga åtgärder mot HeatXperts avseende produktansvar.

Klagomål – Om varan är defekt

Om du köper en produkt och upptäcker att den har en defekt, t.ex. ett material- eller tillverkningsfel, så gäller villkoren i köplagen. Du kan rapportera defekter i produkten inom 12 månader från leveransdatumet genom att kontakta oss på [email protected]. Vi kommer be dig att tillhandahålla en så detaljerad beskrivning som möjligt av produktfelet.

Om klagomålet anses vara berättigat och om felet inte kan åtgärdas utan att skicka tillbaka varan så kommer vi återbetala dig ett belopp som anses rimligt för att täcka fraktkostnaderna. Kom ihåg att varan alltid måste skickas i korrekt förpackning och att du måste behålla ditt inlämningskvitto. Spara ditt inlämningskvitto inklusive information om fraktkostnader och i förekommande fall även spårningsnummer.

Information om klagomålshantering

Klagomål om produkter eller tjänster som köpts från oss kan lämnas in till Klagomålsportalen, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg Danmark. Du kan också registrera ett klagomål via www.forbrug.dk.

Det går också att lämna in ett klagomål via Europeiska kommissionens portal för klagomål på nätet. Detta är särskilt relevant för konsumenter som är bosatta i ett annat EU-land. Klagomål kan lämnas in här: https://ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål, ange vår e-postadress: [email protected].