Retting av høyspentkabler

Det å jobbe med høyspentkabler kan være krevende. Høyspentkabler har tykke innvendige kabler, noe som resulterer i tunge mekaniske spenninger som gjør det vanskelig å bøye eller rette denne typen kabel.

Vanligvis legges kabelen i rette traseer under bakken, noe som kan kreve retting. Noen ganger kan det være nødvendig å bøye kabelen for å følge en nøyaktig trasé, for å lage koblinger eller termineringer.

Løsningen er å forvarme kablene før bøying eller retting. Bruk varmejakker eller varmetepper til høyspentkabler fra HeatXperts til å forvarme kabler før retting og koblinger, overganger eller termineringer.

Det innovative designet og teknologien til dette produktet muliggjør konsekvent oppvarming av kabler med full temperaturkontroll, noe som gjør håndtering av høyspentkabler mye enklere og mer kostnadseffektivt.