Maling og lakk

Malingspumper, container- og fatvarmere

Kvaliteten på lakk og maling avhenger ikke bare av kvaliteten på ingrediensene. Prosessen og utstyret som trengs, overføres eller tømmes gjennom på slutten av kjeden, er også avgjørende for produktkvaliteten. Hver detalj er avgjørende, alle parametere teller. Du må bruke riktig oppvarmings- og pumpeutstyr for å forhindre alvorlige kvalitetsproblemer og -tap.

Stol på kunnskapen til bransjeekspertene, for å velge ut testede og dokumenterte elektriske pumper, containervarmere og fatvarmere. HeatXperts, er fullstendig klar over utfordringene du står overfor i bransjen, og har den optimale løsningen for å hjelpe deg med å oppfylle satte kvalitets- og produksjonsmålene.

Ved å bruke våre fat- og containervarmere sammen med FLUX-pumper, bidrar du til at pumpeprosessen inne maling- og lakkbransjen blir tryggere, enklere og mer fleksibel.

Noen av bruksområdene som brukes til oppvarming og pumping i lakk- og malingbransjen

 • Aceton
 • Bindemiddel
 • Farge til sprekktesting
 • Sparkel
 • Etanol
 • Lakk
 • Metylenklorid
 • Maling
 • Polyesterbaserte malinger
 • Trykkfarger
 • Løsemidler
 • Løsemiddelbasert maling
 • Toluen
 • Vannbasert maling