Dataansvar

Vi tar ditt dataskydd på allvar

Vi behandlar dina personuppgifter och har antagit denna integritetspolicy för att förklara hur vi behandlar dina uppgifter.

Kontaktinformation

HeatXperts betraktas som personuppgiftsansvarig och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med alla tillämpliga lagar.
Kontaktinformation:
Kontaktnamn: Jens Madsen
Adress: H.J. Poulsens Allé 1, 5250 Odense SV, Danmark
Bus. reg. no.: 37813834
Mejl: [email protected]
Webbplats: www.heatxperts.com

Vi säkerställer en rättvis och transparent behandling av uppgifter

När vi ber dig att tillhandahålla dina personuppgifter så informerar vi dig om vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte. Du får information om detta när vi samlar in dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi använder

Vi använder dina personuppgifter för att förbättra våra tjänster och säkra kvaliteten på våra produkter och tjänster samt för att underlätta vår kommunikation med dig som kund.

De uppgifter vi använder omfattar: allmänna personuppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål

Vi samlar in och lagrar dina uppgifter för specifika ändamål eller andra legitima affärssyften. Insamling av uppgifter sker när vi behöver: behandla ditt köp och leverera våra tjänster.

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter som är relevanta och tillräckliga i förhållande till de syften som anges ovan. Syftet är avgörande för att bestämma vilken typ av personuppgifter som är relevanta för oss. Detsamma gäller mängden personuppgifter som vi använder. Vi använder till exempel inte fler uppgifter än vad vi behöver för det angivna syftet.

Vi behandlar endast de personuppgifter som krävs

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som krävs för att uppfylla vårt avsedda syfte. Dessutom kan lagen avgöra vilken typ vi behöver samla in och lagra för vår affärsverksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter som vi behandlar kan också krävas för att uppfylla ett avtal eller andra rättsliga förpliktelser.

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter

Vi försäkrar dig om att de personuppgifter som vi behandlar inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt. Eftersom vår tjänst är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade så ber vi dig att informera oss om alla relevanta ändringar av dina personuppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att meddela oss om eventuella ändringar.

Vi raderar dina personuppgifter när uppgifterna inte längre behövs.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det avsedda syftet med insamling, behandling och lagring.

Vi kommer be om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.

Vi ber om ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för de syften som beskrivs ovan, såvida vi inte har rättsliga grunder för att inhämta dessa uppgifter. Vi kommer informera dig om sådana rättsliga grunder och vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter. Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Använd kontaktinformationen ovan för mer information.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt samtycke

Om vi delar dina personuppgifter med partners och andra aktörer, t.ex. i marknadsföringssyfte, så kommer vi att inhämta ditt samtycke och informera dig om hur dina uppgifter kan användas. Du kan när som helst invända mot denna typ av utlämnande och du kan även välja bort användningen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål i CPR-registret (det danska företagsregistret). Vi kommer inte begära ditt samtycke om vi är juridiskt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter, till exempel när vi måste rapportera uppgifter till en myndighet.

Säkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna riktlinjer för datasäkerhet.

Vi har antagit interna riktlinjer för datasäkerhet som består av instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras, ändras, avslöjas för obehöriga samt mot obehörig åtkomst eller granskning.

Användning av cookies

Cookies, syfte och relevans

Om vi använder cookies så kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in uppgifter via cookies.

Vi får ditt samtycke

Innan vi placerar cookies på dina enheter så ber vi om ditt samtycke. Cookies som är nödvändiga för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt samtycke. Du kan läsa mer om vår användning av cookies och hur du raderar eller avvisar dem i vår cookiepolicy. Om du vill återkalla ditt samtycke så kan du se instruktionerna under vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade.

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar är felaktiga så har du rätt att korrigera dina uppgifter. Du måste omedelbart kontakta oss för att indikera felaktigheterna och hur de ska rättas. I vissa fall har vi en skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte de inhämtades för så kan du välja att få uppgifterna raderade. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt sett till lagen eller andra rättsliga skyldigheter. När du gör en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter så kommer vi att undersöka om villkoren är uppfyllda och i så fall göra ändringarna eller raderingarna så snart som möjligt.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vi lämnar ut dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan använda kontaktinformationen på vår kontaktsida för att skicka in en invändning. Om din invändning är berättigad så kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter.