Kemisk industri

Kemikaliepumpar, Fatvärmare & IBC-värmare

Oavsett om det handlar om syror, alkaliska ämnen eller explosiva och frätande lösningsmedel så har kemikalier särskilda säkerhetsnormer som måste följas vid överföring och förvaring. Våra elektriska kemikaliepumpar och fatvärmare garanterar säker, exakt och professionell uppvärmning, överföring, dispensering, dosering och dekantering av en mängd olika industrikemikalier, inklusive syror och alkalier, lim, desinfektionsmedel, emulgeringsmedel och mycket annat.

Den kemiska industrin är en drivkraft för innovation som hanterar ett stort antal olika kemikalier med varierande egenskaper och säkerhetsaspekter. Vi på HeatXperts håller ett kompetent och flitigt öga på de senaste materialen och deras speciella säkerhetsstandarder för att erbjuda dig skräddarsydda lösningar för de mest känsliga vätskorna.

Med våra fat- och IBC-värmare i kombination med våra elektriska pumpar blir pumpningsprocessen problemfri och smidig.

Några tillämpningar för uppvärmning och pumpning inom den kemiska industrin

 • Syror och alkalier
 • Lim
 • Ammoniak
 • Bromsvätskor
 • Ättika
 • Rengöringsmedel
 • Destillerat vatten
 • Desinfektionsmedel
 • Dispersioner
 • Emulgeringsmedel
 • Brandskum
 • Myrsyra
 • Fett
 • Salpetersyra
 • Oljehaltiga lösningar
 • Perkloretylen
 • Fotokemikalier
 • Plastskum
 • Silikonpasta
 • Natriumkloridlösningar
 • Lösningsmedel
 • Svavelsyra