Andra industrier

Andra Industriella Pumpar och Värmare

Smörjmedel och vätskor som maskin- och mineraloljor, hydrauliska vätskor och industrifetter används i nästan alla tillverkningsprocesser. Dessa material måste lagras, värmas och pumpas till bearbetningen. När processen är avslutad måste de överblivna medierna dekanteras eller dräneras. Oavsett vilken bransch du är verksam inom så har vi allt du behöver när det gäller uppvärmning eller pumpning av slipande, frätande, känsliga, flyktiga eller mycket viskösa vätskor.

HeatXperts ger dig professionella råd som är anpassade efter dina behov. Kontakta oss så föreslår vi den optimala lösningen för uppvärmning och pumpning av alla typer av vätskor med olika viskositet och egenskaper. Genom att samarbeta med oss kan du försäkra dig om att de produkter du köper erbjuder den tillförlitlighet, precision och kostnadsbesparing som du förväntar dig.

Genom att använda våra fat- och IBC-värmare tillsammans med FLUX-pumparna blir pumpningsprocessen säkrare, enklare och mer flexibel.

Några tillämpningar för uppvärmning och pumpning inom olika branscher:

 • Lim
 • Bromsrengöringsmedel
 • Renare
 • Motoroljor
 • Epoxiharts
 • Klister
 • Glycerin
 • Glykol
 • Hydrauliska vätskor
 • Latexemulsion
 • Lime
 • Flytande vax
 • Mineralolja
 • Oljor
 • Paraffinemulsion
 • Fosforsyra
 • Polermedel
 • Polyesterharts
 • Hartslösningar
 • Natriumsilikat
 • Vit sprit