Värmefiltar

Perfekt för användning under härdnings- och upptiningsprocesser! Värmefiltar säkerställer en jämn och säker temperaturfördelning av alla material.

Används flitigt inom bygg-, flyg- och marinindustrin samt vid reparation och tillverkning av rotorblad för vindkraftverk och är lätta att installera på större ytor som t.ex. turbiner och kompositramar.

Deras mångsidighet, flexibilitet och fuktighet gör dem lämpliga för ett antal olika ytor och miljöer – idealiska för att bevara dyrbart gods och härda kompositmaterial. Vissa värmefiltar är också perfekta för utomhusbruk – för att tina upp frusen mark eller som betonghärdningsfiltar.