Fat- & IBC-pumpar

Fat- och IBC-pumpar är ovärderliga för industrier som kräver vätskehantering och används för att pumpa, tömma, blanda, rensa och dosera vätskor från en behållare till en annan. De lämpar sig för alla flytande medier och pastor, oavsett viskositet och koncentration.

De pumpbara medierna omfattar bland annat vatten, oljor, syror, alkalier, flytande livsmedel och gödningsmedel. Fat- och IBC-pumpar är slitstarka, bärbara, lättanvända och möjliggör snabba överföringar med minimalt spill. De är också väl anpassade för hantering av frätande och potentiellt brandfarliga ämnen.